Drukāt

Aicinām darbā ielu un ceļu uzturēšanas nodaļas vadītāju – ceļu un tiltu būvinženieri

.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” aicina pieteikties ielu un ceļu uzturēšanas nodaļas vadītāja – ceļu un tiltu būvinženiera amata vakancei.

Galvenie pienākumi:
organizēt, plānot, vadīt un nodrošināt pašvaldības autoceļu, ielu un tiltu ikdienas uzturēšanu ar aģentūras rīcībā esošo tehniku normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
veikt pašvaldības valdījumā esošo ceļu, ielu un tiltu apsekošanu,
sastādīt apsekošanā konstatēto defektu sarakstu un izstrādāt remontdarbu veikšanas tehnoloģisko aprakstu,
izskatīt un atbildēt uz iedzīvotāju iesniegumiem par pašvaldības valdījumā esošo ceļu un ielu defektiem ierosinājumiem satiksmes uzlabošanai,
piedalīties cenu aptauju un konkursu par nepieciešamiem remontiem darba uzdevumu (specifikāciju) izstrādē un saņemto piedāvājumu izvērtēšanā, lēmumu pieņemšanā,
sekot remontdarbu gaitai un termiņiem pēc noslēgtajiem pakalpojumu iepirkumu līgumiem,
veikt materiālu iepirkumu remontdarbiem, kurus veic aģentūras darbinieki pašu spēkiem,
savas kompetences ietvaros izvērtēt un saskaņot aģentūrai iesniegtos projektus (topogrāfiskie plāni, tehniskie projekti u.c.) drukātā un digitālā formātā, būvniecības informācijas sistēmā (BIS),
izstrādāt priekšlikumus ielu, ceļu un tiltu rekonstrukcijai un izbūvei.

Galvenās prasības:
augstākā izglītība, vismaz bakalaura grāds transportbūvēs,
darba pieredze atbilstošajā darba jomā tiks uzskatīta par priekšrocību,
amata kompetencē atbilstošo normatīvo aktu padziļināta pārzināšana un praktiskā pielietošanas prasme,
valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī,
labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku,
B kategorijas autovadītāja tiesības
iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā. Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, atrast un analizēt nepieciešamo informāciju,
komunikabilitāte, precizitāte, atbildības izjūta,
kā arī nepieciešams derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Piedāvājam:
stabilu atalgojumu EUR 1800, – (bruto) mēnesī (profesijas kods 2142 15),
normālo darba laiku 40 stundas nedēļā,
sociālās garantijas.
CV un pieteikumu sūtīt elektroniski uz e-pastu: līdz 2022.gada 3.februārim vai ievietot p/a „Carnikavas Komunālserviss” pasta kastītē pie iekšējām ieejas durvīm (Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163). Tālrunis informācijai 67 993 705.


Atbilstoši Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmajai daļai informējam, ka: 1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases norisi; 2) jūsu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir p/a “Carnikavas komunālserviss”, Stacijas iela 7, Carnikava, LV-2163; 3) jūsu dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas. Ar sīkāku savu tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi Jūs varat iepazīties mājas lapā: www.carnikava.lv vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista kontaktējoties ar e-pasta starpniecību: .

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese