Drukāt

Pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” mutiskā izsolē pārdod kravas autotorni

.

izsole-ck-pacelajs

Ādažu novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas komunālserviss” atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – kravas autotorni “Mercedes Benz Sprinter 308”, reģistrācijas Nr. HO6368, izlaiduma gads – 2000.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija līdz 2022. gada 26. maija plkst. 14.00 pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” telpās Stacijas ielā 7, Carnikavā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz16.00 (piektdienās līdz plkst. 14.00) vai sūtot pieteikumu uz e-pastu: .

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā: www.komunalserviss.carnikava.lv un www.adazi.lv.

Pacēlāja izsoles noteikumi

Informācija par tehnisko stāvokli un pieteikšanās izsolāmās mantas apskatei tās atrašanās vietā (Laivu ielā 12, Carnikavā), zvanot pa tālr. 29252804, kontaktpersona Pjotrs Špakovs.

Izsole notiks 2022. gada 27. maijā plkst. 10.00 pašvaldības aģentūras „Carnikavas komunālserviss” telpās, Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā.

Izsolāmās mantas nosacītā cena – 432 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN 21%). Nodrošinājums 43,20 EUR pirms izsoles jāiemaksā pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” kontā Nr. LV28HABA0551029413114, AS Swedbank.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā cena par nosolīto mantu, atrēķinot iemaksātā nodrošinājuma summu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāiemaksā sludinājumā norādītajā pašvaldības aģentūras „Carnikavas komunālserviss” kontā. Tālrunis informācijai: 67993705.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums