Drukāt

Realizēta satiksmes organizācijas shēma Gaujas iela 25, Ādažos

.

Gaujas iela 25Pēc iedzīvotāju iniciatīvas un apsekojot ceļu dabā Ādažu novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss" drošības apsvērumu dēļ pieņēmusi lēmumu par satiksmes izmaiņām dzīvojamajā zonā Gaujas ielā 25, Ādažos.
Pēdējos gados, palielinoties automašīnu plūsmai, kura pārvietojas cauri Gaujas ielas 25 māju iekšpagalmam, aktualizējies jautājums par satiksmes drošību, jo esošais ceļa brauktuves platums sastāda tikai 3,5 metrus, kas ir nepietiekams, lai nodrošinātu intensīvu divvirziena transportlīdzekļu kustību.
Šī gada sākumā pašvaldība saņēma dzīvojamo māju Gaujas ielā 25 pārvaldnieka SIA "Ādažu namsaimnieks" iesniegumu ar māju Gaujas ielā 25-k1, 25-k2, 25-k3 un 25-k4 iedzīvotāju lūgumu izvietot transporta kustības ierobežojuma zīmi.
Visbiežāk šo ielu izmanto autovadītāji, kuri cenšas apbraukt sastrēgumus Gaujas ielā rīta stundās. Pašvaldība jau iepriekš dzīvojamo māju zonā bija izvietojusi trīs ātrumvaļņus, taču nemazināja riskus, jo autovadītāji turpināja izmantot iekšpagalmu caurbraukšanai, turklāt nesamazinot ātrumu.
Satiksmes drošības dēļ tiks izveidota vienvirziena transportlīdzekļu kustība dzīvojamā zonā, izvietojot ceļa zīmi Nr. 301 ("Iebraukt aizliegts"), līdz ar to turpmāk nevarēs iebraukt dzīvojamajā zonā no Gaujas iela 31 virzienā uz sākumskolu.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums