Drukāt

Ādažu pagasta iedzīvotāju ievērībai!

.

Pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” piedalījās bioloģisko atkritumu savākšanas procesā šķiroto atkritumu punktā Priežu un Gaujas ielas krustojumā, Ādažos.

 priezu kolaza

Lūdzam vērst uzmanību, ka atkritumu šķirošanas punktos ir atstājami tikai attiecīgo veidu atkritumi, ievietojot tos atbilstošajos atkritumu konteineros!
Piemērs: Augšējā attēlā redzami atkritumi PIRMS to izvešanas, bet apakšējos attēlos – atkritumi, kurus atkritumu apsaimniekotājs atstāja PĒC bioloģisko atkritumu savākšanas, jo tie neatbilst atkritumu šķirošanas noteikumiem.

Atgādinām!
Šķiroto atkritumu laukumā atkritumiem nav jāatrodas ārpus uzstādītajiem konteineriem.
Bioloģisko atkritumu konteineros nedrīkst ievietot tūjas vai to daļas.
Regulāri citu atkritumu piemaisījumi dalīti vākto atkritumu konteineros paaugstina atkritumu izmaksas vairākas reizes.

Atbildīga atkritumu apsaimniekošana uzlabo mūsu dzīves vides kvalitāti!

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums