Drukāt

Ūdens līmeņu svārstības Gaujas upē un meliorācijas grāvjos iestājoties rudens periodam un Meliorācijas sistēmas uzturēšana Ādažu novadā

.

Bilde gravisĀdažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” vēlas vērst uzmanību Ādažu novada iedzīvotājiem, ka iestājoties rudens periodam ar vien biežāk būs novērojami nokrišņi un vējuzplūdi, kas var izraisīt ūdens līmeņa paaugstināšanos Gaujas upē un meliorācijas grāvjos, līdz ar tiks ietekmēts gruntsūdens līmenis, kas var izraisīt teritorijas un pagrabu applūšanu.

Aicinām pievērst uzmanību un veikt darbības meliorācijas sistēmas uzturēšanai savu nekustamo īpašumu robežās. Savlaicīgi kopta un uzturēta meliorācijas sistēma spēj kvalitatīvi novadīt ūdeni un maksimāli uzlabot ūdens režīmu īpašumā.

Pirms ziemas sezonas iestāšanās būtu jāapseko ūdensteces un meliorācijas sistēmas, lai pārliecinātos, vai grāvjos bebri nav uzcēluši dambjus. Ja šādi dambji konstatēti, tie jālikvidē, vēl pirms ūdens grāvjos nav sasalis. Periodiski jāveic atkārtotus dambja likvidēšanas pasākumus, lai bebrs savu būvi neatjaunotu

Atgādinām, ka meliorācijas sistēma, kas netiek pienācīgi kopta, nākotnē var radīt plūdus un postījumus – pasliktinās situācija lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, kā arī palielinās plūdu ietekme uz infrastruktūras objektiem, t.sk. iedzīvotāju mājokļiem.

Ja meliorācijas sistēmu īpašniekiem nepieciešama konsultācija par meliorācijas sistēmu apsekošanu un kopšanu, aicinām vērsties pie Aģentūras hidromeliorācijas inženieres pa tālruni 28300651 vai e-pastā

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums