Drukāt

Paziņojums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata un plānošanas dokumenta projekta “Viduslatvijas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.-2028. gadam” sabiedrisko apspriešanu

.

1152552 ORIGINAL 1398686887Iedzīvotāj, informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs 2023. gada 11.septembrī ir pieņēmis lēmumu (Lēmums Nr. 4-02/73/2023) Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu plānošanas dokumentam “Viduslatvijas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.–2028. gadam”. Plāns attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas nozari Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Plāns ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments reģionālā līmenī – Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kas ietver šādas pašvaldības: Rīgas valstspilsēta, Ādažu, Bauskas, Ķekavas, Mārupes, Ogres novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads un Siguldas novads.
 
Plāna un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana notiks 2023. gada 15. novembrī plkst. 15:00 SIA “Getliņi EKO” Vides izglītības centrā Ropažu nov., Stopiņu pag., Rumbulā, Kaudzīšu ielā 57, vienlaikus interesentiem tiks nodrošināta dalība arī tiešsaistē. Tiešsaistes videokonferencei pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē www.getlini.lv 2023. gada 6. novembrī. 
 
Laika posmā no 2023. gada 18. oktobra līdz 17. novembrim par paredzēto darbību interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot uz e-pasta adresi: . Aicinām būt aktīviem un iesaistīties!

Zemāk var iepazīties ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību:

1. Viduslatvijas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023.-2028. gadam projekts (VLRAAP.pdf)

2. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskats (VLRAAP SIVN Vides pārskats.pdf)

Plānošanas dokumenta nosaukums: „Viduslatvijas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.-2028. gadam” .

Plāna izstrādātājs: SIA Getliņi EKO, reģ. Nr. 40003367816, juridiskā adrese: Ropažu nov., Stopiņu pag., Rumbula, Kaudzīšu iela 57, LV-2121, tālrunis: +371 67317800, e-pasta adrese:

Plāna izstrādātāja pārstāvis: SIA “Getliņi EKO” Vides pārvaldības daļas vadītāja Lilija Dukaļska, reģ. Nr. 40003367816, juridiskā adrese: Ropažu nov., Stopiņu pag., Rumbula, Kaudzīšu iela 57, LV-2121, e-pasta adrese:

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums