Drukāt

Par Viduslatvijas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu - tiešsaistē

.

504535  61448558ceaa9Atgādinām par "Viduslatvijas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.-2028. gadam" plāna un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu, kas notiks 2023. gada 15. novembrī plkst. 15:00 SIA “Getliņi EKO” Vides izglītības centrā Stopiņu pag., Rumbulā, Kaudzīšu ielā 57.

Tā kā sabiedrība ir izrādījusi lielu interesi, diemžēl, SIA “Getliņi EKO” Vides izglītības centrs, klātienē var uzņemt ierobežotu dalībnieku skaitu, tāpēc pēc iespējas aicināsim visus pieslēgties attālināti MS Teams platformā.

Pieslēgšanās saite: https://ej.uz/txbp

Sīkāka informācija: https://ej.uz/nn53

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums