Drukāt

Par bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu

.

tempFileForShare 20240312-083536

Pavasaris jau ir jūtami pietuvojies, tāpēc aktualizējas jautājumi par bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu.

Ja nevēlies slēgt līgumu par šo atkritumu apsaimniekošanu, Tev ir sekojošas iespējas:
  • vest bio-atkritumus uz Kadagas ekolaukumu Ādažu pagastā (par maksu);
  • vest bio-atkritumus uz pagaidu dārza atkritumu laukumu Zibeņos, Carnikavas pagastā (bez zariem un bez maisiem);
  • kompostēt bio-atkritumus savas mājsaimniecības teritorijā (nav attiecināms uz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām);
  • sadedzināt ugunskurā sauso zāli, sausās lapas un zarus sava īpašuma teritorijā (ja tiek ievēroti drošības pasākumi un tas netraucē kaimiņiem).
Zarus, kas resnāki par 2 cm, vari nodot Kadagas ekolaukumā kā koksni vai lielgabarīta atkritumus, ar nosacījumu, ka tie ir sagarināti līdz 1 m garumam.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums