Drukāt

Uzsākti ceļu un ielu greiderēšanas darbi Ādažu novadā

.

Kastaņu iela Garciems 2024Martā nogreiderēti 180 km grants ielas un ceļi.
Atgādinām, ka greiderēšana, iesēdumu vai citu defektu novēršana ir iespējama pie optimāla mitruma grants segumā, proti, kad tas nav pārmitrināts.
Lai uzlabotu braukšanas apstākļus grants seguma ielās un ceļos, ir uzsākti uzturēšanas darbi. Tiek veikta atsevišķu grants seguma ielu nomaļu apauguma noņemšana, uzlabojot ūdens novadi no ceļa seguma. Greiderēšanas darbus veic uz tiem grants ceļiem, kuru tehniskais stāvoklis un mitrums ir atbilstošs darbu izpildei. Regulāri tiek apsekoti novada grants ceļi un ielas. Konstatējot, ka segums atbilst grants seguma remonta un greiderēšanas darbu veikšanai, darbi tiek turpināti.
Ādažu novadā turpinās avārijas bedrīšu labošana uz asfaltētajām ielām. Avārijas remonta galvenais uzdevums ir novērst satiksmei bīstamas situācijas. Cietā seguma ielu un ceļu remonts - šobrīd tiek aizlāpītas avārijas bedrītes ar pagaidu materiālu “auksto asfaltu”, kas ir pagaidu risinājums. Aukstā asfaltbetona ieklāšanas tehnoloģija paredz, ka bedrīte maksimāli tiek iztīrīta, nosusināta un tiek ieklāts aukstais asfaltbetons.
Iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem bedrītes tiks labotas izmantojot karsto asfaltbetonu. Lai veiktu bedrīšu remontu izmantojot karsto asfaltbetonu, nepieciešama gaisa vidējā temperatūra, kas nav zemāka par +10C grādiem.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums