Drukāt

Izsaki viedokli par saistošajiem noteikumiem!

.

447527493 922932346544418 11780712200295502 nIzsaki viedokli par saistošo noteikumu projektu, kas paredz tarifu izmaiņas "Carnikavas komunālserviss" maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā!
Priekšlikumus var izteikt līdz 14. jūnijam, iesūtot tos e-pastā .
Grozījumu projekts paredz, ka ar 2024. gada 1.augustu tiek piemērota 1.28 eiro maksa par kubikmetru dzeramā ūdens piegādei un 2.10 eiro par kubikmetru notekūdeņu novadīšanai un attīrīšanai. Pašreizējais tarifs ir 1.25 eiro par kubikmetru dzeramā ūdens piegādei un 2.01 par kubikmetru notekūdeņu novadīšanai un attīrīšanai.
Saistošo noteikumu grozījumu izdošanas mērķis ir nodrošināt, lai Ādažu novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" pakalpojumu izcenojumi nepārsniegtu aģentūras katra konkrētā pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu apjomu. Noteikumi nepieciešami tādēļ, ka izmaksu starpība starp pakalpojuma nodrošināšanai izlietoto līdzekļu apjomu un faktiski iegūto ieņēmumu apjomu sasniedz 5 %. Plašāk: ej.uz/baxj

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums