Drukāt

Uzsākta tilta pār Dzirnupi pārbūves projektēšana

.

d60d938a-18e9-4b9b-b37b-bea6a2c6eae1Pašvaldības aģentūra „Carnikavas komunālserviss” ir noslēgusi līgumu ar SIA “BT projekts” par tilta pār Dzirnupi pārbūves projektēšanu. Līguma izpildes termiņš ir 8 mēneši. Līgumcena par būvprojekta izstrādi ir 32 670,- EUR ar PVN. Dzirnupes tilts Siguļos ir būvēts vairāk kā 50 gadiem, ir nepieciešama tā atjaunošana. Tiltam tiks izstrādāts pārbūves būvprojekts, kas nodrošinās tilta ilgmūžību un satiksmes drošību.
Būvprojekta ietvaros:
• tiks izstrādāti risinājumi ūdens atvadei no tilta brauktuves un pieejām;
• tiks paredzētas atbilstošas barjeras-margas;
• paredzēta jauna apvienotā gājēju/velosipēdistu celiņa izbūve;
• paredzēta balstu, siju un laiduma plātņu atjaunošana;
• Izbūvējami/atjaunojami ilgmūžīgi krasta nostiprinājumi.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums