Drukāt

Ceļu uzturēšanu ietekmē nepastāvīgā ziema

.

Carnikava cels 800Snieg un līst, no augšas kūst, no apakšas saldē – laikapstākļu dēļ īpaši pēdējo nedēļu laikā uz visiem Latvijas ceļiem valda sarežģīti braukšanas apstākļi. Pašvaldības aģentūras ''Carnikavas komunālserviss'' direktors Gunārs Dzenis informē par to, kā rit ceļu uzturēšanas darbi ziemas sezonā Carnikavas novadā.
Kā tiekat galā ar ceļu uzturēšanu tik mainīgos laikapstākļos?
Nenoliedzami, nepastāvīgie laika apstākļi apgrūtina kvalitatīvu ceļu uzturēšanu. Nokaisām, bet drīz pēc tam sasnieg vai sāk līt, un viss labums no kaisīšanas zūd. Tā, piemēram, notika 13. janvārī, kad ceļu kopšanas tehnika bija ielās līdz pat pusnaktij un apstrādāja ceļus ar pretslīdes materiāliem, taču lietus un snigšana 14. janvārī ''apraka'' kaisīšanas rezultātus, radot iespaidu, ka ceļi ar pretslīdes materiāliem netiek kaisīti.
Taču kopumā iepriekšējā mēneša laikā uz Carnikavas novada ceļiem jau ir izlietoti 120 kubikmetru smilts un astoņas tonnas sāls.
Jāpiebilst, ka novadam nav tādas speciālas ceļu tīrīšanas tehnikas kā valsts galveno ceļu uzturētājiem, mēs ceļus tīrām un kaisām ar diviem traktoriem, kam var piestiprināt sniega lāpstu, kaisītāju un birsti. Savukārt ietvju tīrīšanai tiek lietota ar sniega lāpstu aprīkota mazā tehnika.
 
Kā jūs nosakāt, kad ceļus tīrīt un apstrādāt ar pretslīdes materiāliem un cik bieži notiek ceļu tīrīšana vai kaisīšana?
Ceļi tiek uzturēti saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem nr. 224. atbilstoši to uzturēšanas klasēm. Savukārt uzturēšanas regularitāte atkarīga no vairākiem faktoriem – ceļa seguma, tā brīža nokrišņu daudzuma, turpmākās laika prognozes (temperatūras, nokrišņu daudzuma).
Ceļu atbrīvošana no sniega tiek sākta, ja sniega vidējais biezums sasniedz 10 centimetrus. Diennakts režīmā kā valsts ceļu uzturētāji mēs nedežūrējam, bet 18 stundu laikā C klases ceļus un ielas notīrām. Brīvdienās pie nelieliem nokrišņiem to nedarām, bet darbi tiek sākti agri pirmdienas rītā, pirms cilvēki dodas uz darbu.
 
Vai ir kādas prioritātes – kurus ceļus un ielas tīrāt vispirms?
Pirmie tiek tīrīti C klases ceļi (pilnu novada ceļu klasifikāciju var skatīt šeit). Pēc tam krustojumi un vietas, kur liela satiksmes intensitāte.
Savukārt bijušajās dārzkopības sabiedrībās un citās ciematu šķērsielās pamatā ir D klases ielas, saskaņā ar normatīviem tās varētu tīrīt tikai trīs reizes sezonā. Taču mēs apsekojam un izvērtējam bīstamākās vietas, un nokaisām tās ar pretslīdes materiāliem. Daudzās vietās tas tiek darīts ar rokām, jo ar tehniku to nav iespējams izdarīt. Protams, ja uzsnigs liels daudzums sniega, tīrīsim visas ielas, jo iedzīvotājiem taču jātiek līdz galvenajiem ceļiem. Mums ir noslēgti ārpakalpojuma līgumi, lai ārkārtas situācijās operatīvi atbrīvotu visas novada ielas no liela sniega daudzuma. Ikdienā ceļus uzturam pašu spēkiem.
 
Cik bieži notiek ietvju tīrīšana?
Ietves obligāti tīrām, tiklīdz sasnieg, arī brīvdienās, jo gājēji ir prioritāte. Slidenās ietves tiek regulāri nokaisītas.
Stipri piesnigušas ietves tiek šķūrētas ar mazajām transporta vienībām, kuras ir aprīkotas ar sniega lāpstām. Piemēram, sestdienā, 10.janvārī, ietves Carnikavā tika attīrītas no slapjā sniega ar tehnikas palīdzību.
 
Vai saņemat iedzīvotāju sūdzības par slidenajām ielām?
Sūdzības ir, bet galvenokārt tās saņemam no bijušo dārzkopības teritoriju iedzīvotājiem, kā arī gājējiem. Daļa sūdzību ir pamatotas, lai arī bieži anonīmas un vispārīgas, nenorādot konkrētu vietu. Notīrīt visu ledu visur nav iespējams. Tomēr jāsaprot, ka šogad ir ziema ar mainīgiem, nepastāvīgiem laikapstākļiem ar visām no tā izrietošajām sekām. Pašvaldības pienākums ir neērtības novērst, un to mēs darām.
 
Vai gaidāmi uzlabojumi ceļu un ielu uzturēšanā ziemā?
Valsts finansējums pašvaldību ceļu uzturēšanai – 75 756 eiro – ir nesamērīgi mazs, ņemot vērā pašvaldības ceļu kopgarumu. Piešķirto trūcīgo finansējumu ceļu uzturēšanai katra pašvaldība izlieto pēc saviem ieskatiem. Tērējot vairāk līdzekļu ceļu uzturēšanai ziemas sezonā, mazāk atliek vasarā veicamajiem darbiem: bedrīšu lāpīšanai, greiderēšanai, virsmas atjaunošanai, satiksmes organizācijai, labiekārtošana u.c. Arī mēs ''Carnikavas komunālservisā'' nemitīgi strādājam pie tā, lai ziemā uzlabotu ceļu uzturēšanas darbu kvalitāti. Papildus dome ir nolēmusi iegādāties jaunas traktortehnikas vienības, lai uzlabotu ziemas uzturēšanas darbu kvalitāti un operativitāti.
Situācija kopumā uz ceļiem novadā ir tāda pati kā vidēji visā Latvijā. Ne būtiski labāka, ne sliktāka. Pašreizējie laika apstākļi sagādā pamatīgas raizes gan ceļu uzturētājiem, gan gājējiem un autobraucējiem.
 
Kā var paziņot ''Carnikavas komunālservisam'' par neapmierinošu ielu stāvokli?
To var izdarīt, zvanot pa tālruni 67993391 vai 67993705. Lūgums precīzi norādīt, tieši kurš ielas posms sagādā problēmas pārvietoties.
 

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums