Drukāt

Pilnveidota sadzīves atkritumu maisu sistēma Carnikavas novadā

.

Vides pakalpojumu grupaTuvojoties pavasara un vasaras sezonai, SIA „Pilsētvides serviss" sadarbībā ar pašvaldības aģentūru „Carnikavas Komunālserviss" to iedzīvotāju ērtībām, kuri novadā dzīvo tikai gada siltajā sezonā, ir pilnveidojusi trafarēto maisu sistēmu.
 
Ieviešot priekšapmaksas sistēmu klientiem, kuri sadzīves atkritumu apsaimniekošanai lieto trafarētos maisus, tiks veicināta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas sakārtotība Carnikavas novadā un mazināta atsevišķu iedzīvotāju ļaunprātīga rīcība, atkritumus izmetot tiem neparedzētās vietās vai svešos konteineros, par kuru iztukšošanu maksā citi iedzīvotāji.
 
Visiem Carnikavas novada iedzīvotājiem, kuri noslēguši līgumus ar SIA „Pilsētvides serviss" un sadzīves atkritumu apsaimniekošanai izvēlējušies trafarētos maisus, par pakalpojumu tiks izrakstīts priekšapmaksas rēķins saskaņā ar līgumā noteikto.
 
Atkritumu izvešana reizi mēnesī ar 120 litru trafarēto maisu
Carnikavas novada domes Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu paredz izvest sadzīves atkritumus ne retāk kā vienu reizi mēnesī, ja izmanto trafarētos maisus ar tilpumu 120 litri.
 
Viena sadzīves atkritumu savākšanai paredzētā maisa cena ir EUR 0,83 (ieskaitot PVN). Ņemot vērā, ka sezona Carnikavas novadā tiek noteikta no 1. maija līdz 15. oktobrim, iedzīvotājs, kurš sadzīves atkritumu savākšanai lieto trafarētos maisus, saņems priekšapmaksas rēķinu par vismaz pieciem maisiem sezonā (ja līgumā nav noteikts citādi).
 
Kā veidojas priekšapmaksas rēķina izmaksas
Saskaņā ar līgumu starp SIA „Pilsētvides serviss" un pašvaldības aģentūru „Carnikavas komunālserviss" maksa par trafarēto maisu sadzīves atkritumu savākšanai noteikta, reizinot maksu par vienu atkritumu kubikmetru ar piedāvātā maisa tilpumu. Piemēram, ja Carnikavas novada iedzīvotājs ir noslēdzis sezonas līgumu par periodu no 01.05. līdz 15.10. un sadzīves atkritumu izvešana paredzēta vienu reizi mēnesī, tad priekšapmaksas rēķinu veidos: noteiktais maisu daudzums, pie nosacījuma: izvešana vienreiz mēnesī tie būs 5 trafarētie sadzīves atkritumu maisi un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa, kas Carnikavas novadā ir 5,74 EUR/m3 + PVN. Tātad iedzīvotājam pie iepriekš norādītajiem nosacījumiem izrakstītā priekšapmaksas rēķina summu veidos: 0.12 m3 (viena maisa tilpums) x 5 (maisu skaits sezonā) = 0,60 (atkritumu daudzums m3) x EUR 5,74 (tarifs Carnikavas novadā) = EUR 3,44 + PVN 21% = EUR 4,17 (apmaksājamā summa).
 
Kā saņemt rēķinu
Rēķins kā līdz šim tiks piegādāts uz iedzīvotāja norādīto e-pasta vai pasta adresi. Lai rēķinu saņemtu ātrāk un tā piegāde būtu drošāka, var pieteikties elektroniskā rēķina saņemšanai:
• aizpildot pieteikumu mājaslapā ŠEIT;
• zvanot uz „Pilsētvides serviss" Klientu apkalpošanas daļu pa tālr.: 28658000, 67461592 darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00;
• nosūtot iesniegumu brīvā formā uz e-pasta adresi: .
 
Kā veikt rēķina apmaksu
1. Izmantojot internetbanku
(Banka, bankas kods, bankas konts)
Nordea Bank AB Latvijas filiāle, NDEALV2X, LV70NDEA0000083605338
A/S „DNB banka", RIKOLV2X, LV96RIKO0002013078565
AS „Swedbank", HABALV22, LV02HABA0001408031721
AS „Citadele", PARXLV22, LV07PARX0012757830001
AS "SEB banka", UNLALV2X, LV92UNLA0050022547912
 
2. AS „Latvijas pasts" nodaļās, uzrādot saņemto rēķinu;
 
3. Visos SIA „Maxima Latvija" veikalu tīklos, pie kases uzrādot saņemto rēķinu.
 
Uzmanību! Veicot maksājumu, jānorāda rēķina numurs.
 
Kur saņemt trafarētos atkritumu maisus
Pēc rēķina apmaksas veikšanas, trafarētos maisus var saņemt aģentūrā „Carnikavas Komunālserviss" (Stacijas ielā 7, Carnikavā) darba laikā: pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.30; otrdienās un trešdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30; piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30, kā arī SIA „Pilsētvides serviss" Klientu apkalpošanas daļā: Spilves ielā 8b, Rīgā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.
Lai saņemtu trafarētos atkritumu maisus, nepieciešams uzrādīt maksājumu apliecinošu dokumentu (čeku, maksājuma uzdevumu, kvīti vai tml.).
 
Ja rodas nepieciešamība iegādāties papildu maisus
Papildus maisus var iegādāties aģentūrā „Carnikavas Komunālserviss" darba laikā vai veicot skaidras naudas norēķinu SIA „Pilsētvides serviss" Klientu apkalpošanas daļā. Papildu maisus var pieteikt arī, rakstot uz e-pastu: ., un par to tiks izrakstīts priekšapmaksas rēķins.
 
Viena maisa cena ir EUR 0,83 (ieskaitot PVN).
 
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā var sazināties ar ''Pilsētvides serviss" Klientu apkalpošanas daļu –  vai pa tālr. 67461592.
 
Atgādinām, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu ievērošanu kontrolē Carnikavas novada pašvaldības policija, un par to pārkāpšanu ir pardzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums