Drukāt

Rekonstruēta Garciema dzeramā ūdens sagatavošanas stacija

.

Garciema udensattirisanaGarciema daudzdzīvokļu namu, kā arī atsevišķu privātmāju iedzīvotājiem tagad ir pieejams daudz labākas kvalitātes dzeramais ūdens. P/a „Carnikavas Komunālserviss" ir rekonstruējis vietējo ūdensapgādes sistēmu (izņemot ārējos cauruļvadus), kuru pagājušā gada nogalē pēc ilgām pārrunām Carnikavas novada dome iegādājās no VAS „Latvijas dzelzceļš".
 
Pirms rekonstrukcijas dzelzs saturs ūdenī vairākkārt pārsniedza normu, un paaugstinātās mangāna koncentrācijas dēļ bija pasliktināta ūdens garša un smarža.
 
Ūdens stacijas agrākais īpašnieks nebija parūpējies par artēzisko urbumu tīrīšanu vairāk nekā 40 gadu, tāpēc jau pēc urbumu mazgāšanas un dezinfekcijas varēja sajust ievērojamu ūdens kvalitātes uzlabojumu.
 
Tagad ūdens kvalitāti vēl vairāk uzlabo uzstādītā atdzelžošanas iekārta, kurā notiek ūdens aerācija un filtrācija: ūdens tiek bagātināts ar skābekli, ar kuru savienojas dzelzs un mangāna joni, veidojot nešķīstošus savienojumus jeb nogulsnes, kuras tiek atfiltrētas. Attīrīšanā netiek lietoti nekādi ķīmiskie reaģenti, un viss process ir automatizēts.
 
9. martā tika paņemti dzeramā ūdens paraugi un nosūtīti pārbaudei akreditētā laboratorijā SIA „Vides Audits". Paraugā, kas ņemts no artēziskā urbuma, konstatēta 1.07 mg/l dzelzs koncentrācija (norma – 0.2 mg/l), bet, ūdenim izejot caur jauno atdzelžošanas sistēmu, dzelzs koncentrācija ir tikai 0.05 mg/l, līdz ar to pēc rekonstrukcijas ūdens sagatavošanas stacijā un patērētājiem plūst tīrs ūdens. Jāņem gan vērā, ka novecojušo pazemes komunikāciju dēļ ūdens kvalitāte, nonākot līdz patērētājam, nav tik laba, tomēr tā ir būtiski uzlabojusies pēc Garciema ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcijas.
 
Garciema ūdens sūkņu stacijā vēsturiski ir divi artēziskie urbumi, taču līdz šim ūdensapgādē izmantoja tikai vienu. Rekonstrukcijas laikā arī otrs urbums ir izskalots un dezinficēts, un drīzumā tas tiks pieslēgts sistēmai. Automātiskā vadība nodrošinās to, ka sūkņi strādā pārmaiņus, tādējādi pastiprinot ūdens apgādes drošību.
 
Carnikavas Komunālserviss aicina Garciema daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus nekavēties un jau martā verificēt vai uzstādīt ūdens patēriņa skaitītājus.
 
Nesakārtotu īpašuma attiecību dēļ Garciema centralizētās ūdensapgādes sistēma ilgstoši bija VAS „Latvijas Dzelzceļš" īpašumā, un tikai pagājušā gada decembrī Carnikavas novada pašvaldība to varēja iegādāties un nodot Carnikavas Komunālservisa pārziņā.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums