Drukāt

Eimuru ceļa nomalēm noņemts 20 gados veidojies apaugums

.

Eimuru cels 2Iesaistot Carnikavas Komunālservisa traktortehniku, desmit dienās paveikta Eimuru ceļa apauguma noņemšana. Ceļa abās pusēs noņemta 20 gadu laikā uzaugušais apaugums piecu kilometru garumā. Kopā noņemts 700 m3 uzaugušais augu zemes slānis.


Grants ceļa nomaļu apaugums ilgstoši kropļoja ceļa reljefu, kā rezultātā seguma konstrukcijā veidojās bedres un iesēdumi, jo netika nodrošināta ūdens atvade.
Carnikavas Komunālserviss
 
Eimuru cels 1

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese