Drukāt

Rudenī mainīsies ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi

.

Krans labsCarnikavas novada dome šī gada 17. jūnija sēdē apstiprināja grozījumus saistošajos noteikumos par Carnikavas novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā.
 
Turpmāk līdzšinējo 0,60 eiro vietā par viena kubikmetra dzeramā ūdens piegādi saskaņā ar jauno tarifu būs jāmaksā 0,67 eiro – par septiņiem eiro centiem vairāk. Savukārt 1 m3 notekūdeņu novadīšana un attīrīšana maksās par 15 eiro centiem vairāk – līdzšinējo 1,49 eiro vietā būs jāmaksā 1,64 eiro (visi minētie izcenojumi norādīti bez PVN). Kopā ar PVN jaunais tarifs attiecīgi būs 0,81 eiro par 1 m3 dzeramā ūdens piegādi un 1,98 eiro – par 1 m3 notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu.
 
Domē ir apstiprināti jauni tarifi, jo pēdējo gadu laikā novadā notikuši apjomīgi ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi, ieguldot gan Eiropas Savienības, gan pašvaldības finansējumu (15% no kopējām izmaksām) – izbūvēti jauni centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, iedzīvotājiem nodrošināta iespēja tiem pieslēgties, rekonstruētas dzeramā ūdens ieguves stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, tā būtiski samazinot piesārņojumu apkārtējā vidē.
 
2010. gadā ir veikta Carnikavas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbu 1. kārta, kopā ieguldot 7 435 056,15 eiro (tai skaitā PVN), 2013. gadā pabeigta arī šī projekta 2. kārta par 564 023,45 eiro (tai skaitā PVN), kā arī īstenota ūdenssaimniecības tīklu rekonstrukcija Kalngalē, ieguldot 2 195 639,75 eiro (tai skaitā PVN). Šovasar centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli tiek izbūvēti arī Lilastē, lai tie kalpotu ne tika vietējo iedzīvotāju vajadzībām, bet arī uzņēmējdarbības attīstībai.
 
Jāpiebilst, ka šobrīd spēkā esošie dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas tarifi tika apstiprināti 2007. gadā. Kopš tā laika ir pieaugušas arī centrālo ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu uzturēšanas izmaksas, elektroenerģijas tarifs u.c.
 
Kopumā dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas tarifi tiek aprēķināti, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izstrādātā tarifa aprēķināšanas metodiku, kas paredz, ka tarifā jāiekļauj ne tikai tiešās pakalpojuma sniegšanas izmaksas, bet arī jaunizveidoto pamatlīdzekļu (ūdensvadu, kanalizācijas tīklu, sūkņu staciju, attīrīšanas iekārtu u.c.) vērtība, līdz ar to pieaug izmaksas.
„Eiropas Savienības projektu īstenošanas mērķis ir ne tikai izbūvēt jaunu infrastruktūru, bet arī nodrošināt, lai tā būtu ilgtspējīga. Tas nozīmē, ka pašvaldībai nākamo 30 – 50 gadu laikā jāspēj sistēma gan pilnvērtīgi uzturēt, gan arī attīstīt un modernizēt," skaidro aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" ūdenssaimniecības tīklu inženieris Andris Solovjovs.
 
Saistošie noteikumi par „Carnikavas Komunālservisa" sniegtajiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā nosaka – ja iepriekšējā kalendārajā gadā starpība starp pakalpojuma nodrošināšanai faktiski iegūto ieņēmumu apjomu un izlietoto līdzekļu apjomu sasniedz 2%, aģentūrai jāpārrēķina pakalpojuma tarifs. Ņemot vērā, ka 2014. gadā mūsu novadā izdevumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu pārsniedza ieņēmumus, tika aprēķināti jaunie tarifi.
 
Salīdzinājumam – dzeramā ūdens un kanalizācijas tarifi (ieskaitot PVN) Saulkrastos ir attiecīgi 1,26 eiro (par 1 m3 dzeramā ūdens) un 2,04 eiro (par 1 m3 notekūdeņu novadīšanu), Siguldā – 1,39 eiro un 1,61 eiro, Garkalnē – 1,11 eiro un 1,63 eiro, Ādažos – 1,05 eiro un 1,43 eiro.
 
Šobrīd domē apstiprinātie saistošo noteikumu grozījumi ir iesniegti apstiprināšanai Vides un reģionālās attīstības ministrijā, un paredzams, ka tie stāsies spēkā šī gada 1. septembrī.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums