Drukāt

AS „Sadales tīkls” novadā veic gaisvadu elektrolīniju pārbūvi

.

Kabeli 4AS „Sadales tīkls" jūlijā Carnikavas novadā ir uzsācis nozīmīgus elektrotīklu pārbūves projektus, lai iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi.
 
Kopumā Carnikavas novadā tiks veikta vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām (ieguldītām zemē) 23 km garumā un zemsprieguma 0,4 kV kabeļu līniju pārbūve 2,6 km garumā, kā arī tiks izbūvētas deviņas jaunas transformatoru apakšstacijas.
 
Šobrīd darbu veicējs SIA „Energoremonts Rīga" ir uzsācis elektrotīkla rekonstrukciju Carnikavā – O.Vācieša ielā pie tirgus laukuma, kā arī Zušu ielā, kur notiek zemsprieguma 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 0,8 km garumā. Minētos darbus iecerēts pabeigt līdz septembrim, bet vēlāk elektrolīniju pārbūve notiks arī Gārņu, Gaujas, Laivu un Jomas ielās.
 
Drīzumā 20 kV un 0.4 kV gaisvadu līnijas rekonstrukcija līdz ar transformatoru izbūvi notiks posmā no Kalngales līdz Garciemam – Cīruļu, Dzērvju, Ūbeļu, Dzilnu ielās, kā arī atsevišķās tām pieguļošajās teritorijas. Elektrotīklus rekonstruēs arī posmā no Garciema līdz Carnikavai gar reģionālo autoceļu P1 un Garciemā – Aizvēju, Rakstu, Vilgu, Kanāla, Mežciema, Sporta, Āpšu, Caunu, Palejas ielās un atsevišķās to piegulošajās teritorijas.
 
Savukārt Gaujas ciemā, dārzkopības sabiedrībā „Saule" tiks veikta vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 4,5 km garumā. Veicot rekonstrukciju, tiks demontēts gaisvadu elektrolīnijas posms, kas šķērso Gaujas upi, un pēc darbu pabeigšanas elektroapgādes drošums paaugstināsies 912 lietotājiem, informē AS „Sadales tīkli".
 
Arī Lilastē šogad plānots veikt 0,4 kV elektrotīkla rekonstrukciju 0,8 km garumā, bet Garupē, dārzkopības sabiedrības „Arhitekts" teritorijā – 7,7 km garumā. „Sadales tīkls" ziņo, ka turpina informēt dzīvotājus par plānotajiem būvniecības darbiem Kalngalē, Garciemā un Garupē.
 
Visi minētie elektrolīniju pārbūves darbi, ko organizē „Sadales tīkls", ir saskaņoti arī Carnikavas novada būvvaldē. Tā kā daudzi iedzīvotāji ir vērsušies pašvaldības aģentūrā „Carnikavas Komunālserviss", galvenais enerģētiķis Gatis Melnis sniedz atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.
 
- Kāpēc AS „Sadales tīkls" veic elektrotīklu rekonstrukcija?
Pirmkārt, elektrolīnijas mūsu novadā šķērso mežainas teritorijas, un tas palielina risku, ka nelabvēlīgos laikapstākļos tās var tikt bojātas ar lūzušiem kokiem vai zariem. Tāpat Latvijas mainīgajos ziemas apstākļos, kad sals un sniegs bieži mijas ar atkusni, elektrolīnijas apsnieg, sniegs kūst, uznāk sals un vadi apledo, līdz ar to tie stiepjas un plīst, bet patērētāji paliek bez elektrības. Zemē ieguldītiem kabeļiem laikapstākļi nekaitēs.
 
Otra lieta – ir iespējamas situācijas, kad elektrolīnijas objekti (elektrolīnijas, balsti, transformatoru apakšstacijas) rada apgrūtinājumu zemes gabalā, piemēram, izbūvējot citas komunikācijas, jo „Aizsargjoslu likumā" noteikti vairāki būvniecības ierobežojumi ap gaisvadu elektrolīnijām. Savukārt ap zemē guldītām kabeļu līnijām ierobežojumu ir ievērojami mazāk.
 
- Vai rekonstrukcijas darbu laikā būs kādi ierobežojumi?
Ielās, kur veic darbus, var būt ceļu satiksmes ierobežojumi, ceļa sašaurinājumi, bet izraktās kabeļu tranšejas pēc iespējas ātri tiks kvalitatīvi aiztaisītas un ceļus varēs lietot. Visi pēc AS „Sadales tīkla" pasūtījuma veiktie darbi iepriekš ir saskaņoti arī ar pašvaldību. Mūsu prasības ir zālāju atjaunošana, un gribu uzsvērt, ka ielas, kas ir labā stāvoklī, ar jaunu segumu, neatļaujam pārrakt. Tajās kabeļa ieguldīšanu tiek veikta ar caurdures metodi.
 
- Vai elektrotīklu pārbūves laikā iedzīvotāju mājokļos tiks traucēta elektroapgāde?
Jā, ar to ir jārēķinās. Pieslēdzot jaunos kabeļus, nepieciešams atslēgt strāvu uz kādu laiku – parasti uz pāris stundām, bet varētu būt arī uz visu dienu, jo atslēguma ilgums atkarīgs no pārslēdzamo elektrolīniju sarežģītības un daudzuma. Protams, pirms pārslēgšanas klienti tiek brīdināti par elektroapgādes pārrāvumu uz noteiktu laiku.
 
I.Cerbule

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums