Drukāt

Sadzīves atkritumus aizliegts izmest sīko atkritumu urnās

.

Atkritumu siko urna 800Lai novērstu sadzīves atkritumu izmešanu neatļautās vietās, Carnikavas novada Pašvaldības policija turpina pastiprināti kontrolēt atkritumu apsaimniekošanas līgumu esamību. Patlaban novadā aktualizējusies jauna problēma – negodprātīgi iedzīvotāji sadzīves atkritumiem izmanto sīko atkritumu izmešanai domātās urnas.
 
Nereti tām līdzās tiek novietoti maisi ar sadzīves atkritumiem, un publiskās vietās veidojas nepievilcīga aina. Rūpējoties par sakoptu vidi novadā, aicinām ievērot, ka publiskās vietās uzstādītās atkritumu urnas izmantojamas tikai sīkajiem atkritumiem.
 
Atgādinām, ka ne tikai novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, bet arī vasarniekiem – nekustamo īpašumu īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem – ir pienākums piedalīties sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju SIA „Vides pakalpojumu grupa".
 
Carnikavas novada Pašvaldības policija jau vairākus gadus pastiprināti kontrolē atkritumu apsaimniekošanas noteikumu ievērošanu novadā. Pēdējo piecu gadu laikā ir apzināti vairāk nekā 1500 nekustamie īpašumi, kuros nekustamo īpašumu īpašnieki nebija noslēguši atkritumu apsaimniekošanas līgumus.
 
Par neiekļaušanos pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas sistēmā Pašvaldības policija tiesīga uzlikt naudas sodu.
 
Vairāk informācijas par atkritumu apsaimniekošanu novadā ŠEIT.
 
Carnikavas novada pašvaldības policija

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums