Drukāt

2015.gadā paveiktais

2015. gadā ielu apgaismojuma izbūvē ir ieguldīti 87 506,86 eiro, t.sk. PVN 21%.

Carnikavā, Mazajā Gaujas ielā, izbūvēta jauna 426 m gara apgaismes līnija ar 17 gaismekļiem.

Garciemā jauns ielu apgaismojums izbūvēts Paegļu, Langas un Kastaņu ielās (24 gaismekļi), kā arī Parka (9 gaismekļi) un Palejas (7 gaismekļi) ielās. Paegļu un Kastaņu ielas bija apgaismotas jau iepriekš, bet pēc a/s "Sadales tīkls" elektrolīniju rekonstrukcijas infrastruktūras balstus, uz kuriem šajās ielās bija izvietoti gaismekļi, vairs nebija iespējams izmantot, tāpēc pašvaldība abās ielās izbūvēja jaunas apgaismojuma līnijas.

Garciemā gar reģionālo autoceļu P1 posmā no Torņu ielas līdz Mežciema ielai izbūvēta apgaismota ietve. Pie gājēju pārejas iepretim dzelzceļa stacijai ierīkots īpašs apgaismojumu, kas diennakts tumšajā laikā autovadītājiem ļauj labāk saskatīt gājējus un pārredzēt ceļa nomales pārejas tuvumā.

Dažās ielās izveidots apgaismojums, racionāli izmantojot citos projektos pāri palikušos materiālus.
Pavasarī, īstenojot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu „Gaismas objektu nomaiņa Carnikavas novadā", vairākās ielās apgaismes lampas tika nomainītas ar energoefektīvajiem LED gaismekļiem. Demontētie gaismas ķermeņi uzstādīti uz balstiem, kas atbrīvojušies, aizstājot gaisvadu elektrolīnijas ar zemē guldītiem elektrības kabeļiem. Šādi apgaismojums ierīkots Dzirnupes ielā Siguļos, posmā no Vējiņu ielas līdz Dzirnupes tiltam, Vaboļu un Skudru ielās Garciemā, kā arī Līņu, Plūmju un Mazajā Lašu ielā Carnikavā.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums