Drukāt

Labiekārtots pašvaldības īpašums Boķu ielā 35, Iļķenē

.

Pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" Ādažu Labiekārtošanas nodaļa veikusi pašvaldības īpašuma Boķu ielā 35 (Iļķenē, Ādažu pagastā) attīrīšanu no krūmājiem sadarbībā ar biedrību "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība", izveidojot vietējo iedzīvotāju un makšķernieku atpūtas vietu.

Atpūtas vieta Boķos2 Atpūtas vieta Boķos3 Atpūtas vieta Boķos 1

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums