Drukāt

Par Ādažu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu

.

✅ Stājušies spēkā saistošie noteikumi “Par Ādažu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”
✅ Tie nosaka kārtību, kādā tiek uzturēta tīrība un veikti teritorijas sakopšanas darbi nekustamā īpašuma teritorijā, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un nedzīvojamo namu publiskajās un privātajās teritorijās, veikta īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšana
✅ No vispārēja aizlieguma publiskajos apstādījumos un ielām piegulošajā zaļajā zonā novietot mehāniskos transportlīdzekļus, noteikts izņēmums, paredzot, ka mehānisko transportlīdzekli atļauts novietot stāvēšanai zaļajā zonā ielu sarkano līniju robežās privātīpašumiem piegulošajās teritorijās, kur nav speciāli paredzētu stāvvietu vai, ja tās ir aizņemtas, tas netraucē gājēju pārvietošanos vai citu transportlīdzekļu braukšanu, to neaizliedz izvietotās ceļa zīmes, un tas ir saskaņots ar attiecīgā privātīpašuma īpašnieku.
✅ Īpašumiem piegulošajās teritorijās, kas pieder pašvaldībai, aizliegts stādīt un audzēt kokus un krūmus, izņemot, ja tas ir saskaņots ar pašvaldības aģentūru “Carnikavas komunālserviss”.
✅ Ēku fasādes un citas ārējas konstrukcijas īpašnieki uztur tādā tehniskajā stāvoklī un ārējā izskatā, kas nedegradē vidi un nebojā apkārt esošo ainavu.
➡️ Saistošie noteikumi pilnā apjomā lasāmi šeit: https://ej.uz/zjzd

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums