Drukāt

Daudzdzīvokļu māju pārskats par 2013.gadu

.

Ar Carnikavas novada dzīvojamo māju, kuru pārvaldnieks ir pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss", uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2013. gadu var iepazīties: ŠEIT. Ir iespējams iepazīties arī ar katra daudzīvokļu nama pārskatu atsevišķi:

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums