Drukāt

Daudzdzīvokļu māju pārskats par 2014. gadu

.

Ar Carnikavas novada dzīvojamo māju, kuru pārvaldnieks ir pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss", uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2014. gadu var iepazīties ŠEIT. Ir iespējams iepazīties arī ar katra daudzdzīvokļu nama pārskatu atsevišķi.
 
Carnikavā
 
Lilastē

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums