Drukāt

Izdevīgs līgums ar dabasgāzes piegādātāju samazina tēriņus par siltumapgādi

.

Latvenergo 1Jau vēstīts, ka 2020. gada vasarā, beidzoties līgumam ar "Latvijas Gāzi", iepirkuma procedūrā par dabas gāzes piegādātāju tika izvēlēts AS "Latvenergo", kas piedāvāja zemāko fiksēto gāzes cenu uz diviem gadiem (ilustrācija no AS "Latvenergo" klientu pašapkalpošanās portālā electrum.lv).
 
Jaunā gāzes cena jau ietekmējusi daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju rēķinus jūlijā, un Carnikavas Komunālservisa siltumtehniķis Gunārs Persis skaidro samazinājuma cēloņus: "Saistībā ar Covid-19 pandēmiju šopavasar pasaulē bija vērojams naftas cenu kritums, un tas samazināja arī dabasgāzes cenu. Piemēram, šā gada maijā tās cena bija par 18,6 % zemāka nekā pērn. Brīdī, kad cena bija viszemākā, Carnikavas Komunālserviss izsludināja cenu aptauju, un rezultātā uz diviem gadiem ar AS "Latv­energo" noslēgts iepirkums par zemu fiksētu gāzes cenu."
 
 
Pateicoties zemai dabasgāzes cenai, siltumapgādes tarifs šī gada jūlijā bijis par 32 % mazāks nekā jūnijā. Turklāt pirmā pusgada bilances kopsavilkumā redzams, ka 82,75 % siltumapgādes tarifā ir izmaksas par gāzi, kas ir ļoti labs rādītājs un liecina, ka siltumenerģijas ražošanā citas ražošanas pozīcijas nesadārdzina pakalpojumu. "Protams, gāzes gala cena būs nedaudz atkarīga no "Gasso" noteiktajiem gāzes pārvades un sadales tarifiem, kā arī piegādātā kurināmā siltumspējas koeficienta," atzīst G. Persis. AS "Latvenergo" klientu pašapkalpošanās portālā electrum.lv infografikās parādīts, kā darbojas dabasgāzes tirgus Latvijā un kā veidojas dabasgāzes cena.
 
Siltumenerģijas ražošanas tarifs Carnikavas novadā līdz gada beigām paliek nemainīgs, par izmaiņām lems, apkopojot datus par 2020. gadā siltuma ražošanai izlietotajiem līdzekļiem – dabasgāzi, siltuma sadali u.c., kā arī ieņēmumiem, ko veido iedzīvotāju samaksātais par patērēto siltumenerģiju pašvaldības aģentūrai "Carnikavas Komunālserviss".
 
Maksu par siltumu var ietekmēt arī paši
Tuvojoties apkures sezonai, atgādinām iedzīvotājiem, ka, lai gan maksu par siltumapgādi aprēķina pēc vienota tarifa, tomēr, rēķinot uz viena kvadrātmetra platību, dažādos namos var ievērojami atšķirties. To ietekmē gan namu automātiskajos siltummezglos iestatītā temperatūra dzīvokļos, gan ēkas siltumzudumi, gan iedzīvotāju paradumi.
 
Pavisam Carnikavas Komunālserviss piegādā siltumenerģiju 38 daudzdzīvokļu ēkām, astoņām pašvaldības iestādēm un septiņiem uzņēmumiem (veikaliem u.c.). Aģentūras pārziņā vēl pagaidām ir septiņi siltummezgli, kurus tuvākajā laikā ir jāpārņem dzīvokļu īpašnieku biedrībām, kā arī pašvaldības aģentūra apsaimnieko 14 siltummezglus, no kuriem īpašnieku biedrības daļu jau ir pārņēmušas.
 
Ja izveidojies parāds
Apkure ir dārgākais pakalpojums komunālo maksājumu struktūrā, tāpēc tieši gada aukstajos mēnešos mēdz veidoties un krāties komunālo maksājumu parādi. Vēl viens iemesls, kas palielina komunālos maksājumu kopsummu un/vai parāda lielumu, ir ūdens patēriņa skaitītāju (ŪPS) verifikācijas termiņa neievērošana, jo saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem daudzdzīvokļu nama ūdens patēriņa starpības izmaksas sedz tie īpašnieki, kuriem mājoklī nav uzstādīts uzskaitei derīgs ŪPS.
 
Atgādinām, ka septembrī beidzas termiņš, līdz kuram pēc ārkārtējās situācijas beigām bija jānodrošina ūdens uzskaite īpašumos ar uzskaitei derīgiem skaitītājiem, verificējot esošos vai uzstādot jaunus vai atkārtoti verificētus.
 
Carnikavas Komunālserviss aicina parādniekus noslēgt atliktā maksājuma līgumu, saskaņā ar kuru var norēķināties pakāpeniski, parāda summu sadalot vairākos maksājumos un maksājot līdztekus tekošajiem rēķiniem.
 
Noslēdzot atliktā maksājuma līgumu, netiek aprēķināts līgumsods, kā arī netiek sniegta prasība tiesā. Ja parāda summa netiek dzēsta, parāda piedziņas lieta nonāk tiesā un papildus parāda summai no parādnieka piedzen ar tiesāšanos saistītos izdevumus.
 
Aicinām tos, kuriem ir komunālo maksājumu parādi, nomaksāt tos, lai jauno apkures sezonu var sagaidīt bez parāda par iepriekšējā ziemā saņemto siltumu!
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese