Drukāt

Arī vasarniekiem jāslēdz atkritumu apsaimniekošanas līgums

.

Vides pakalpojumu grupaVasarnieku ērtībām šogad ir pilnveidota trafarēto atkritumu maisu apmaksas sistēma, un visiem Carnikavas novada iedzīvotājiem, kuri noslēguši līgumus ar SIA „Vides pakalpojumu grupa" un izvēlējušies trafarētos atkritumu maisus, par pakalpojumu tiks izrakstīts priekšapmaksas rēķins saskaņā ar līgumā noteikto.
 
Priekšapmaksas sistēma ļaus ierobežot atsevišķu iedzīvotāju ļaunprātīgu rīcību, atkritumus izmetot tiem neparedzētās vietās vai svešos konteineros, par kuru iztukšošanu maksā citi iedzīvotāji.
 
SIA „Vides pakalpojumu grupa" piedāvātais trafarētā maisa tilpums ir 120 litri jeb 0.12 m3, un tas jāizved ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Tas nozīmē, ka Carnikavas novada iedzīvotājs, kurš sadzīves atkritumu savākšanai lieto trafarēto maisu, saņems priekšapmaksas rēķinu par vismaz pieciem maisiem sezonām, kas noteikta no 1. maija līdz 15. oktobrim, ja līgumā nav norādīts citādi.
 
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu paredz izvest atkritumus ne retāk kā divas reizes mēnesī, ja izmanto trafarētos maisus ar tilpumu 60 litri.
 
Kāda ir sezonas minimālā atkritumu apsaimniekošanas maksa, kā saņemt rēķinu, kā veikt tā apmaksu, kur saņemt trafarētos maisus u.c., lasiet ŠEIT.
 
Atgādinām, ka arī vasarniekiem – nekustamo īpašumu īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem – ir pienākums piedalīties sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju SIA „Vides pakalpojumu grupa". Saskaņā ar likuma prasībām tas attiecas arī uz vasarnīcas, vasaras mītnes (arī dārzkopības biedrības teritorijā esošas) vai citas īslaicīgas apmešanās ēkas īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem.
 
Pašvaldības policija arī šovasar pārbaudīs, vai iedzīvotāji ir noslēguši atkritumu apsaimniekošanas līgumu. Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā ir tiesības uzlikt naudas sodu fiziskām personām no 70 līdz 700 EUR, bet juridiskām personām — no 430 līdz 1400 EUR.
 
Vairāk informācijas par atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Carnikavas novadā – ŠEIT.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums